WORK WITH US

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

【ไทย】

A. ตำแหน่ง  Accounting

      คุณสมบัติ

        1. เพศชาย/เพศหญิง

        2. อายุ 20-35 ปี

        3. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

        4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

        5. มีความรับผิดชอบ สุขภาพแข็งแรง

        6. เงินเดือนประมาณ 15,000 - 18,000 บาท

 

B. ตำแหน่ง  Purchase & Sales Assistant

      คุณสมบัติ

        1. เพศชาย/เพศหญิง

        2. อายุ 20-35 ปี

        3. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

        4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

        5. มีความรับผิดชอบ สุขภาพแข็งแรง

        6. เงินเดือนประมาณ 15,000 - 18,000 บาท

 

C. ตำแหน่ง  Sales

      คุณสมบัติ

        1. เพศชาย/เพศหญิง

        2. อายุ 20-35 ปี

        3. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

        4. สามารถขับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

        5. มีความรับผิดชอบ สุขภาพแข็งแรง

        6. เงินเดือนประมาณ 15,000 - 18,000 บาท

 

D. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

         คุณสมบัติ

            1. เพศชาย

            2. อายุ 20-40 ปี

            3. มีประสบการณ์ในการขับรถ รู้จักการใช้แผนที่เป็นอย่างดี

            4. สามารถขับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ได้ทั้งเกียร์กระปุก เกียร์ออโต้ (มีใบขับขี่)

            5. มีความรับผิดชอบ สุภาพ และสุขภาพแข็งแรง

            6. เงินเดือนประมาณ 12,000 - 20,000 บาท

 

E. Part Time

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง

2. อายุ 18-25 ปี

3. ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าจ้างวันละ 400 บาท

4. ยินดีรับนักศึกษาที่หารายได้พิเศษ

* เวลาทำงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตกลง

 

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนและสวัสดิการตามนโยบายของบริษัท 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-258-2543 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : [email protected]